cs  | de  | en
Facebook Krušné hory Instagram Krušné hory Youtube Krušné hory

PROGRAM OBLASTNÍHO MUZEA A GALERIE V MOSTĚ LISTOPAD 2021

Datum konání: 1. 11. 2021  -  30. 11. 2021
Adresa: Čsl. armády 1360/35
Místo: Most
GPS souřadnice: 50.5173936, 13.6390056
Kategorie: Kultura
Oblasti: Most
Určeno pro: Obecné
ÚDOLÍM Radčického potoka U KOLDOMU - VYCHÁZKA
3. 11. 2021 od 15:30 hodin
Vycházka do údolí Radčického potoka nad Koldomem (Litvínov), sraz v 15:30 na autobusové zastávce Koldům, ul. Podkrušnohorská. Průvodci: V. Joza - botanik, P. Krásenský - entomolog, J. Bažant - ornitolog.

 

Dílna pro rodiče s dětmi - Husité
6. 11. 2021 od 10 do 12 hodin
V letošním roce si připomínáme 600. výročí bitvy u Mostu a pověsti, které se k této bitvě vztahují. V muzejní dílně si nakreslíme erb, kterým vyzdobíme jednoduchý štít. Ten si děti odnesou domů. Rezervace do 4. listopadu 2021 na mailu: [email protected]
 
 
Ruská filozofie Stříbrného věku – Přednáška
10. 11. 2021 od 17 hodin
Přednáška naznačí na příkladu pěti ruských filozofů (Solovjev, Berďajev, Florenskij, Losskij, Karsavin), jak rozmanité byly cesty myšlení v předrevolučním Rusku a bude koncipována jako "filozofické biografie" zmíněných myslitelů, souběžně s jejich často tragickými osudy. Toto zajímavé a nevšední téma přednese PhDr. Jiří Wolf, který je odborným pracovníkem Muzea města Duchcova a Regionálního muzea v Teplicích.
 
 
Vznik a zánik mosteckých nádraží - PŘEDNÁŠKA
11. 11. 2021 od 17 hodin
Přednášející Ivan Votava jako bývalý přednosta stanic v Počeradech, Obrnicích a Mostu a pamětník změn na železnici od roku 1961 vás seznámí s historií mosteckých nádraží.

 

Železniční tratě v saském Krušnohoří - PŘEDNÁŠKA
17. 11. 2021 od 17 hodin
Partnerský spolek Litvínov, o. p. s., Volkshochschule Erzgebirgskreis, Olbernhau, Krušnohorské noviny / Erzgebirgs-Zeitung ve spolupráci s Oblastní muzeum a galerie v Mostě a Nadačním fondem "Moldavská dráha / Teplický Semmering Vás srdečně zvou na přednášku Stefana Müllera, autora publikací o železnici.

 

Krása jako cíl – komentovaná prohlídka výstavy

18. 11. 2021 od 17 hodin
Průvodce Jiří Šlajsna vás seznámí s fenoménem ostrostřelců a historickými malovanými terči.

 

 

paleorekonstrukce – přednáška
25. 11. 2021 od 17 hodin
Jaroslav Bažant představí jeden ze svých zájmů – modelování pravěkých zvířat. Problematikou se zabývá od dětství dosud. Během přednášky předvede také několik svých starších i novějších rekonstrukcí.

 

 

Probíhající výstavy a expozice:

 

KRÁSA JAKO CÍL
Do 16. 1. 2022
Výstava historických malovaných terčů je složena z terčů ze sbírek Oblastního muzea a galerie v Mostě, zastoupeny budou i malované terče ze sbírek dalších muzeí Ústeckého kraje. Návštěvníci se seznámí i s dalším krásným užitným uměním spojeným z ostrostřeleckými společnostmi - střeleckými trofejemi, dekoracemi, porcelánem či sklem, aj.

 

Krušnohorská hračka po roce 1945 
Interaktivní Výstava k přeshraničnímu Projektu „Dvě země - dvě cesty“
Do 28. 11. 2021
Po roce 1945 došlo k vybudování hraničního pásma mezi saskou a českou částí Krušných hor. Kromě zpřetrhání osobních vazeb se dvěma různými cestami vydala i hračkářská výroba, která byla předtím propojená v jedné velké krušnohorské oblasti. Výstava mapuje rozdílný vývoj na obou stranách hor v letech 1945-1990.

 

NÁVRAT DO STARÉHO MOSTU - TO NEJLEPŠÍ Z DEPOZITÁŘE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
Výstava prodloužena
Výstava částečně využívá instalaci i exponáty z již ukončené výstavy Příběh starého Mostu, kterou návštěvníci neměli možnost shlédnout. Představí výběr nejvzácnějších výtvarných děl i romantické obrázky starého Mostu, doprovázené několika plastikami z Flájí a Bedřichova Světce. (Virtuální prohlídka původní výstavy na webu)
 
 
PtAČÍ stavitelé
Výstava prodloužena
Svět ptáků láká lidskou zvídavost odnepaměti. Jejich úžasná schopnost létat, zajímavé tvary, pestré zbarvení… V neposlední řadě pozoruhodné životní projevy, kde asi nejvíc obdivujeme jejich rodičovskou péči. Ta je těsně spjata se stavbou a využitím hnízd. Každý druh ptáka má své typické hnízdo, i když některé stavby příbuzných taxonů se mohou podobat. Na výstavě jsou k vidění hnízda většinou hojných ptačích druhů, které bylo poměrně snadné nashromáždit. (Doprovodná videa jsou přístupná na webu OMGM v Youtube kanálu.)

 

Památné stromy Mostecka
Výstava prodloužena
Výstava věnovaná zvlášť významným stromům kolem nás. Pohled do jejich světa přináší autorská výstava Víta Jozy, zaměřená na mimořádně cenné památné stromy v Ústeckém kraji. Dozvíte se o stromech vynikajících svým věkem, vzrůstem, dendrologickou či krajinnou hodnotou, i o stromech zvlášť pamětihodných z hlediska naší historie. Mnohé jsou chráněné, jiné naopak dosud zůstaly stranou našeho zájmu, i když jistě snesou srovnání s chráněnými. Připomenuty jsou i některé již nežijící pamětihodné stromy. Nahlédnete také do života památných stromů, jejich ohrožení i možností je chránit.

 

Výstava 150 let železnice na Mostecku a Chomutovsku
Výstava prodloužena
Výstava představuje pestrý svět železniční dopravy v severozápadních Čechách s důrazem na Mostecko a vývoj železniční sítě od roku 1870. Od železničních nadšenců se podařilo shromáždit množství historických artefaktů. Součástí je komorní výstava grafik Jiřího Boudy s železniční tématikou. Je prezentováno kolejiště historické modelové železnice soukromého sběratele Radka Vejříka. V doprovodném programu jsou zahrnuty komentované prohlídky, přednášky a exkurze v terénu. (Virtuální prohlídka na webu)

 

VÝSTAVA LITOGRAFIÍ JIŘÍHO BOUDY
Výstava prodloužena
Akademický malíř Jiří Bouda věnoval převážnou část své umělecké tvorby železniční tématice, tvořil obrázky ze života železničářských profesí a nádraží. Zajímavé jsou litografie dnes již neexistujícího nádraží v Těšnově. Autor byl ilustrátorem řady knih o dopravě. (Virtuální prohlídka na webu)

 

MINIVÝSTAVA Z historie města Mostu - výročí 980 let první zmínky o Mostu v Kosmově kronice
Výstava prodloužena
Nejstarší zaznamenaná historie města Mostu v Kosmově kronice. První písemné zmínky o Mostu v latinsky psané Kosmově Kronice české. Pokud se o nejstarší zaznamenané historii města Mostu chcete dozvědět více, shlédněte video na FCB.

 

Stálé expozice:

ULRIKA VON LEVETZOW. Anděl ve třpytu par. (Virtuální prohlídka na webu)
Ze života obyvatel Krušnohoří

 

Exponát měsíce  -  Album nouzových platidel
Komiks:
 

 

BITVA U MOSTU
Bitva u Mostu z roku 1421 patří k jedné z nejdůležitějších událostí v dějinách královského města Mostu. Online komiks naleznete na www.muzeummost.cz
 
Vzhledem k současné epidemiologické situaci doporučujeme sledovat změny programu na našich webových stránkách. Konání akcí a počty osob na akci budou přizpůsobeny aktuálním vládním opatřením.

 

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY VÝSTAV A EXPOZIC NAJDETE NA WEBU A FCB

Otevírací doba a vstupné: http://www.muzeummost.cz

 

 

dr

Mapa