cs  | de  | en
Facebook Krušné hory Instagram Krušné hory Youtube Krušné hory

VÝSTAVA KRUŠNOHOŘÍ - ERZGEBIRGE - UMĚNÍ POZDNÍHO STŘEDOVĚKU

Datum konání: 5. 2. 2021  -  29. 5. 2021
Adresa: náměstí 1. Máje 4, 430 01 Chomutov,
Místo: Chomutov
GPS souřadnice: 50.4609753, 13.4179769
Kategorie: Kultura
Oblasti: Chomutov
Určeno pro: Obecné

Česko-německý přeshraniční projekt v Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 „Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří“ úspěšně splnilo své milníky realizací jednotlivých aktivit. Podařilo se naplnit cíle na ochranu a zachování kulturního dědictví Ústeckého kraje zrestaurováním pěti uměleckých děl z majetku kraje, která spravují Oblastní muzeum v Chomutově (Retábl se sv. Barborou), Oblastní muzeum a galerie v Mostě (Svatá Anna Samotřetí, Votivní deska mostecká Mistra I. W., Trůnící Madona) a Regionální muzeum v Teplicích (Madona z Krupky).

Díla jsou prezentována na výstavě „Krušnohoří / Erzgebirge. Umění pozdního středověku“, která je připravena pro návštěvníky v Oblastním muzeu v Chomutově ve výstavním sále starobylé radnice na náměstí 1. máje.

Na výstavě participují jako projektoví partneři Ústecký kraj, Hochschule für Bildende Künste v Drážďanech a Oblastní muzeum a galerie v Mostě. Zahrnuje celkem tři hlavní linie: restaurování a materiálový průzkum uměleckých děl, umělecké techniky na pozadí jednotlivých děl a umělecký vývoj v hornické oblasti Krušnohoří. Vedle zrestaurovaných uměleckých děl jsou do instalace zapojena také díla zapůjčená z německé i české strany, kde zápůjčkami přispěla všechna muzea zřízená krajem a církevní instituce. Vystavené předměty doprovázejí panely, které textem i obrazem přiblíží důležitá data a informace ve vazbě na náplň celého projektu. Zajímavé jsou názorné ukázky uměleckých technik, které jsou výsledky studentských prací z Hochschule für Bildende Künste v Drážďanech a vznikly pod vedením prof. Ivo Mohrmanna.

Výstavu nově doplnilo pět publikací, které se věnují zrestaurovaným uměleckým dílům z různých odborných pohledů, včetně pohledu těch, kteří se dílům přiblížili nejvíce, a to restaurátorů.  Předměty restaurovali Asgard Kleinbauerová (SRN) a čeští restaurátoři Mario Král, Jakub Stretti, Jindřich Šlechta a Monika Wolfová. Výsledky materiálových analýz do publikací zpracovali Janka a David Hradilovi z Laboratoře ALMA Akademie výtvarných umění v Praze. Uměleckohistorické kapitoly připravila a publikace editovala umělecká historička Jitka Šrejberová z Oblastního muzea a galerie v Mostě. Graficky knihy navrhl a zpracoval akad. mal. Marek Jodas.

Výstava byla původně plánována do 18. dubna 2021, vzhledem k pandemické situaci se ji podařilo díky pochopení všech spolupracujících institucí prodloužit do 29. května 2021. Zatím je možno ji zhlédnout na webových stránkách muzea a Ústeckého kraje v podobě 3D virtuální prohlídky: http://https://360.ponterecords.cz/muzea_a_galerie_uk/

Autorkou a kurátorkou výstavy je Mgr. Jitka Šrejberová, Ph.D., autorem výtvarného a grafického řešení je Mgr. Pavel Koch, akad. mal., MgA. Výstavu instalovala firma Artpartners, s. r. o. Praha p. Libora Kodyma, grafické prvky a tiskoviny jsou dílem akad. Mal. Marka Jodase, tisk provedla firma Aa Group s. r. o. Most – Sedlec.

 

Fotografie: Roman Dušek z Chomutova

 

dr
 

Mapa