cs  | de  | en
Facebook Krušné hory Instagram Krušné hory Youtube Krušné hory

Budoucí Infocentrum na hrázi flájské přehrady je téměř hotové

Datum publikace: 4. 11. 2018
Místo: Fláje
Kategorie: Příroda
Oblasti: Krušné hory
Určeno pro: Obecné

Už nyní zde odpočívají turisté, otevře se v příštím roce. 

Dům s velmi moderním až futuristickým vzhledem, u kterého stavbaři použili místní dřevo, vyrostl na fragmentu základu jeřábu. Ten kdysi sloužil při stavbě přehrady. Svojí vyčnívající polohou nabízí skvělé výhledy jak přes hladinu, tak na hráz. Na dřevěném mole už nyní najdete řadu laviček. Hlavně o víkendech sem míří řady turistů.

Cílem projektu flájského infocentra je podle Povodí Ohře zvýšení povědomí obyvatel regionu i návštěvníků o historii regionu, obcí zaniklých kvůli výstavbě vodního díla Fláje, podání informací o využití vodní energie v oblasti a o zásobování vodou ve spolupráci s přehradou Rauschenbach v SRN.

V rámci projektu budou instalovány informační tabule v území mezi údolními nádržemi Fláje a Rauschenbach, dojde k vytvoření naučné stezky a vybudování infrastruktury cestovního ruchu - pavilon pro návštěvníky na údolní nádrži Rauschenbach a informační centrum Fláje.

Otevření Informačního centra Fláje je předpokládáno na jaře v roce 2019. Otevřeno bude celoročně, v zimním období nejspíš jen o víkendech. Nabídne i malé občerstvení.

Účelem vodního díla Fláje je především akumulace vody pro zásobení severočeské hnědouhelné oblasti pitnou vodou. Unikátní železobetonová hráz je dutá.

zdroj: http://www.e-mostecko.cz

m.p