cs  | de  | en
Facebook Krušné hory Instagram Krušné hory Youtube Krušné hory

České a slovenské stavby století — projekt k oslavám 100. výročí vzniku republiky

Datum publikace: 28. 6. 2018
Místo: Krušné hory
Kategorie: Kultura
Oblasti: Krušné hory
Určeno pro: Obecné

Dokonce tři stavby z Krušných hor se dostaly na seznam staveb v projektu "České a slovenské stavby století — projekt k oslavám 100. výročí vzniku republiky".

Prní nominaci získalo vodní dílo Fláje a druhou Kolektivní dům "Koldům" a třetí přesunutí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.

Do projektu byla zařazena stavební a architektonická díla s ohledem na jejich význam a přínos od roku 1918 do současnosti.

Vodní dílo Fláje je jedinou betonovou pilířovou přehradou v ČR, která je pro unikátní technické řešení hráze chráněnou kulturní památkou. Pilířová hráz je složena ze 34 bloků, z toho 19 je dutých typu Noetzli a 15 plných, tížných. Hráz je v pravé části zakřivená s poloměrem 200 m, její délka v koruně je 459 m o šíři 6 m. Šířka v patě činí až 53 m, výška nad terénem až 55 m. Přehrada vytváří nádrž o celkové ploše 153 ha, s objemem 23,1 mil. m3.

Pro vodní dílo Fláje je možné hlasovat ZDE.

Kolektivní dům neboli pro litvínováky "Koldům" je unikátní stavbou nejen kvůli idei na základě které byl stavěn, ale také díky unikátnímu stavebnímu provedení. Budova má nepravidelný půdorys souměrný podél příčné osy. Skládá se ze dvou zalomených samostatně stojících obytných křídel a střední budovy, která obě křídla spojuje. Západní křídlo má ocelový skelet s vyzdívaným obvodovým pláštěm a železobetonovými stropy. Nosnou konstrukcí východního křídla je železobetonový monolitický skelet. Kolmé části obou křídel jsou shodné, mají dva suterény a jedenáct nadzemních podlaží. V obou křídlech jsou ve druhých suterénech nebytové prostory, 1. suterény a 1. – 11. nadzemní podlaží jsou bytová.

K průkopníkům stavby patřil už počátkem století T. G. Masaryk, k první realizaci došlo však až po válce.

Pro Kolektivní dům je možné hlasovat ZDE.

Děkanský kostel v Mostě je v dnešní době nejen vzácnou památkou pozdní gotiky, ale zejména mementem epochy 2. poloviny 20. století. Vydolování malebné mostecké krajiny a zánik raně středověkého města kvůli těžbě hnědého uhlí jsou dnes již stěží obhajitelné. Jako památník královského města měl zůstat zachován právě jen gotický chrám. Náročná akce jeho přesunu si vyžádala inovativní technická řešení a stala se dlouho nepřekonaným triumfem našeho inženýrství.

Pro přesun kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě je možné hlasovat ZDE.

 

P.L.