cs  | de  | en
Facebook Krušné hory Instagram Krušné hory Youtube Krušné hory

DEN INFORMAČNÍCH CENTER 24.10.2019

Datum publikace: 23. 10. 2019
Adresa: Mostecká 1, 436 01 Litvínov
Místo: Zámek Valdštejnů
Kategorie: Kultura, Příroda, Doprava
Oblasti: Litvínov
Určeno pro: Obecné

Informační centrum Litvínov se zapojí do akce DEN TURISTICKÝCH CENTER. Cílem akce je blíže seznámit veřejnost s činností infocenter v České republice. Děti si odnesou balónek, rodiče si mohou dát kávu a odnést si materiály s tipem na výlet. 

 

Asociace turistických informačních center ČR (A.T.I.C. ČR) vyhlásila čtvrtek 24. října 2019 poprvé v historii činnosti turistických informačních center (TIC) za Den turistických informačních center ČR. Stane se tak v rámci Světového dne pro rozvoj informací a v souvislosti s 25 lety činnosti a existence A.T.I.C. ČR (založené v r. 1994). Cílem akce je blíže seznámit veřejnost s činností infocenter v České republice.

Aktivní zapojení se ke Dni TIC je ze strany turistických informačních center dobrovolnou činností, která navíc není svázaná žádnými konkrétními pravidly. Tak jak máme v České republice pestrou nabídku turistických cílů a zajímavostí, tak pestrý přístup ke Dni infocenter zaujmuli i pracovníci TIC. Pracovníci infocenter ve čtvrtek 24. října své návštěvníky buď obdarují nějakou drobností, nebo je pozvou na znalostní kvíz, někde jim uvaří kávu nebo čaj apod. Volba nabídky, s níž turistická informační centra do dne infocenter přichází, je na každém jednotlivém pracovišti. Pro děti jsme navíc nechali vyrobit balonky, které jsme po 100 ks distribuovali do takřka 150 infocenter v celé ČR. Na webových stránkách asociace www.aticcr.cz je každý týden aktualizován seznam zapojených turistických informačních center. Do Dne TIC bude aktivně zapojeno každé třetí informační centrum v ČR.

 

 

fl