cs  | de  | en
Facebook Krušné hory Instagram Krušné hory Youtube Krušné hory

Krušné hory na veletrhu v Brně

Datum publikace: 20. 1. 2020
Adresa: Brno
Místo: Brno
Oblasti: Česká republika
Určeno pro: Obecné

Krušné hory v Brně prezentovaly hornickou krajinu

ÚSTECKÝ KRAJ – Destinační agentura Krušné hory prezentovala na veletrhu cestovního ruchu v Brně Hornickou krajinu Krušnohoří. Turistům se tak pochlubila novinou v oblasti cestovního ruchu, zápisem na seznam památek UNESCO.

„Zápis na seznam památek UNESCO je to nejdůležitější, co se u nás v Krušných horách v loňském roce událo. Propagaci všech míst, která do Hornické krajiny Krušnohoří patří, věnujeme v letošním roce největší pozornost. Proto jsme také na veletrh cestovního ruchu do Brna jeli hlavně s informacemi pro turisty, co vše do Hornické krajiny Krušnohoří patří, kdy je nejvhodnější čas na prohlídku, jak se k památkám dostat a co mají od prohlídek očekávat. Součástí naší prezentace byly také turistické materiály a přednáška pro návštěvníky veletrhu,“ uvedla ředitelka Destinační agentury Krušné hory Petra Fryčková. Hornickou krajinu Erzgebirge/Krušnohoří tvoří 22 součástí, z nichž 17 se nachází na území Saska a 5 v českém Krušnohoří. Českou část reprezentují Hornická krajina Jáchymov, Hornická krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná, Rudá věž smrti, Hornická krajina Krupka a Hornická krajina Mědník. Společně tyto komponenty dokládají obrovský vliv, který měla těžba a zpracování rud na obou stranách pohoří na rozvoj hornictví a hutnictví po celém světě.

Na území Destinační agentury Krušné hory mohou návštěvníci obdivovat Hornickou krajinu Krupka.

Nejvýznamnější je zde štola Starý Martin, která dokládá důlní techniky používané při dobývání cínových a wolframových rud ​​ve druhé polovině 19. a ve 20. století. Dominantou horního města je hrad Krupka ze 14. století, vysoký umělecký a památkový význam mají rovněž gotický městský kostel Nanebevzetí Panny Marie s přilehlou hornickou zvonicí, gotický kostel sv. Ducha, renesanční kostel sv. Anny a historické měšťanské domy. Za návštěvu stojí i Hornická krajina na vrchu Mědník. Morfologicky nápadný vrch Mědník s barokní kaplí Neposkvrněného početí Panny Marie z roku 1674 na svém vrcholu je mimořádný výjimečnou koncentrací autentických důlních děl dokládajících různé způsoby těžby železných a měděných rud z tvrdých skarnových hornin po dobu více než čtyř století. Část podzemí Mědníku je přístupné prostřednictvím štoly Panny Marie Pomocné s velmi dobře zachovanými doklady ruční ražby a rozšiřování podzemních prostor pomocí metody sázení ohněm. (ink)

   

PT