cs  | de  | en
Facebook Krušné hory Instagram Krušné hory Youtube Krušné hory

GRIZZLOCHŮV MLÝN

Adresa: Krásný Les 207, 403 37, Petrovice
Místo: Grizzlochův mlýn
GPS souřadnice: 50.771547, 13.928425
Oblast: Petrovice

Grizzlochův mlýn .... Místo, kde zastavil se čas....

Jedná se o unikátní objekt, původní vodní mlýn v Krásném Lese číslo 207 (403 37 Petrovice, Ústecký Kraj, Česká republika).

První doložená informace je z poloviny 17. století, konkrétně z roku 1654, to znamená, že tady stojí v poměrně nezměněné podobě již celkem 365 let.  

Jedná se o kulturní památku chráněnou státem od roku 1958. (Památka byla zapsána na seznam dne 3. května 1958, což jsme se dozvěděli přesně na den po šedesáti letech od památkářů Ústeckého kraje, tedy 3. května 2018.) 

"Památková hodnota domu spočívá v dochování neobvykle rozsáhlé řady autentických detailů a prvků s vysokou vypovídající schopností o stavebně historické genezi dotčeného venkovského hrázděného objektu a o tzv. lidovém historickém stavitelství všeobecně. Mezi památkově hodnotné prvky jednoznačně a neoddělitelně náleží veškeré dřevěné a dřevěnohlinité konstrukce i zděné části se zachovanými souvrstvími. Neméně cennou je i kompletně zachovalá mlýnská technologie fungující až do roku 1946. Všechny dochované historické prvky a detaily tvoří základ historické i konstrukční hodnoty domu, kterou dále tvoří tradiční materiálová skladba, způsob řemeslného opracování i vysoký stupeň dochování jednotlivých detailů a prvků stavební výbavy, včetně jejich povrchových úprav a barevnosti." (Národní památkový ústav, 5.12.2016)

"Ministerstvo kultury dospělo k závěru, že se jedná o mimořádný společenský zájem na zachování kulturní památky." (Ministerstvo kultury, 25. 7. 2017) 

Slova majitelů:

Tisíce slov poskládaných za sebou do knih neznamenají nic proti jediné vteřině opravdového života, jediný hluboký zážitek mění život k nepoznání. Tady zažíváme dnes a denně samé opravdové a hluboké zážitky. Těšíme se na Vás, ať už virtuálně nebo přímo u nás v mlýně...

Sbližujeme s činnostmi, které byly blízké našim předkům. Přijet na prohlídku ale můžete. Rádi vás provedeme místy, kam se běžně člověk nepodívá, i během rekonstrukce. Ta je skutečně pro otrlé!!

Dojet sem je možné z Ústí nad Labem, a to autobusem číslo 451, který jede ze stanice Divadlo o víkendu v 10:04, 14:04 nebo 18:04.

Zpět do Ústí v 11:09, 15:09 a 19:09.

 Není to konec světa, jen jsme možná pro někoho trošku dál. Ale konec světa není nikde, všude někdo žije. A my jsme se rozhodli žít právě tady.

(Objednat se ke konzultaci lze telefonicky nebo mailem, veškeré informace naleznete zde.)

Majitelé: Stanislav Grizzly Číhal a Renata Šoltová

  • Oblast: Petrovice
  • Bod zájmu: kultura
  • Určeno pro: rodina, děti a mládež, zdatný turista, senior, handicapovaný
  • Jak: autobusem č. 451 z Ústí nad Labem, autem, na kole, pěšky​ 

 

 

 

vl

 

 

Mapa