cs  | de  | en
Facebook Krušné hory Instagram Krušné hory Youtube Krušné hory

Kostel Zvěstování Panně Marii - Bílina

Adresa: Infocentrum Bílina, Mírové náměstí, 418 01
Místo: Bílina
GPS souřadnice: 50.543156, 13.768879
Oblast: Bílina

Původní stavbu nahradil před rokem 1600 jednolodní bezvěžový renesanční kostel. Po roce 1945 zchátral, v současnosti správce hodnotí jeho stav jako dezolátní.

Kostel je jednolodní, vzhledem k terénní situaci orientovaný k jihovýchodu. Vnější fasády jsou prosté, významně se uplatňují opěráky u zdí lodi i presbytáře. Hlavní průčelí zdobí pravoúhlý portál s kamenným ostěním a sloupovou edikulou s rozeklanou římsou, do které je vložena kartuše s aliančním erbem Lobkoviců. Okna presbytáře a bočních stěn lodi mají segmentové záklenky. Střecha lodi je nízká stanová se sanktusníkem na vrcholu, na presbytáři sedlová se závěrovým zvalbením.
Interiér kryjí valené klenby s lunetami a zrcadly, orámované bohatým štukem, stěny člení pilastry.

  • Oblast: Bílina
  • Bod zájmu: Kultura
  • Určeno pro: Rodina, Děti a mládež, Zdatný turista, Senior
  • Jak: Autem, Na kole, Pěšky

Praktické informace:
Interiér kostela je nepřístupný.

Mapa