cs  | de  | en
Facebook Krušné hory Instagram Krušné hory Youtube Krušné hory

LÁZEŇSKÉ MĚSTO TEPLICE

Adresa: Dlouhá 63/31, 415 01 Teplice, 415 01 Teplice
Místo: Teplice
GPS souřadnice: 50.63858, 13.82529
Oblast: Teplice

Teplice jsou posazeny do kotliny mezi Českým středohořím a masívem Krušných hor, nedaleko od hranic se SRN. Přes Krušné hory a České středohoří vedly odedávna důležité obchodní cesty spojující české kraje s okolními státy. Tyto obchodní cesty byly chráněny systémem strážních hradů, okolo kterých vznikala města. Teplice za svůj rozvoj tedy mohou vděčit několika okolnostem: obchodu, hornictví a léčivým pramenům. Rovněž významný byl i kolonizační postup církevních řádů, které v pohraničních oblastech počaly již ve 12. století stavět své kláštery (v případě Teplic benediktýnský klášter sv. Jana Křtitele). Teplice se proto mohou pochlubit množstvím zajímavých památek - zámek vznikl v 16.století na zbytcích staršího románského kláštera, zámecké náměstí se sochařským skvostem morového sloupu od Matyáše B. Brauna ze datuje do roku 1718, zámecký park v anglickém stylu pochází rovněž z 18. století, ...ve městě samotném se nachází několik významných kostelů a okolí Teplic nabízí ke shlédnutí další kláštery, kostely, zámečky apod.

Po založení kláštera vyrůstá malá osada. Ta se postupně ve 13. století mění na město s měšťanskými domy, které bylo majetkem českých královen (například za vlády Jiříka z Poděbrad byla majitelkou města jeho manželka Johanna z Rožmitálu). Rozvoj lázeňství ovšem nastává až ve století 16. Tehdejší majitel Teplic,Volf z Vřesovic, vybudoval kamennou budovu s oddělenými bazény pro muže a ženy, léčebnu, ubytovny a další prostory nedaleko Pravřídla. Přilákal tak do lázní i náročné a bohaté hosty. V té době se těší Teplice takovému zámku, že nejsou schopny ubytovat všechny zájemce. V roce 1643 byl majitel Teplic Vilém Vchyňský zavražděn spolu s Albrechtem z Valdštejna v Chebu a lázně i město připadly císařskému generálovi Janovi z Aldringenu a Cláry-Aldringenové si udrželi Teplice až do roku 1945.

Současné Teplice nabízejí návštěvníkům rekonstruovaný lázeňský komplex s celou řadou lázeňských domů, zrekonstruované Krušnohorské divadlo, nový plavecký areál se squashovými kurty, množství proslulých restaurací a kaváren... Neobvyklé výhledy z Doubravského vrchu, z Bořně, z Milešovky nebo z Komáří vížky se sedačkovou lanovkou patří k opravdovým zážitkům, v létě Vám vodní nádrže, vzniklé po rekultivační činnosti, nabídnou příjemné prostředí pro rekreaci a horský terén se sjezdovkami různé obtížnosti a upravované běžecké trasy poskytnou vyžití zimním rekreantům. Věříme, že Teplíce nabízejí ze své historie i současnosti mnoho zajímavého.

Zámek Teplice
Celý zámek je významná architektonická památka, která dokumentuje vývoj stavebních slohů. Byl založen královnou Juditou ve 12. století jako bazilika a klášter Benediktinek. Budova byla založena a existovala v samé blízkosti teplických léčivých pramenů, což dokladuje ojedinělé sepjetí feudálního sídla s vývojem lázeňství. Skrývá v sobě vše od pozůstatků románského kláštera po renesanční sály. Zámek i Zámecké náměstí je součástí městské památkové zóny a sídlí v nich teplické muzeum.

Zámecká zahrada
Zámecká zahrada byla založena koncem 16. století jako obora, částečně byla přebudována na francouzský park a na přelomu 18. a 19. století zcela přebudována na park anglický. Dnes je zahrada chráněna. Zajímavostí jsou tzv. Ptačí schody, vytvořené jako přístup do zahrady někdy kolem roku 1760. Nazýváno je podle ptactva chovaného v barokní voliéře. V parku se nachází dva rybníky, na kterých je možné se projet na lodičkách.

Zámecké náměstí
Zámecké náměstí je lemováno mnoha domy v klasicistním a empírovém slohu, které byly postaveny převážně na počátku 19. století, je vzácnou historickou památkou a dokladem staré zástavby zámeckého okolí. Po tomto náměstí se procházeli a byli ubytováni vládcové Evropy, slavní umělci a vznešení návštěvníci lázní. Zástupci Anglie, Rakouska, Pruska a Ruska zde v jednom z domů podepsali dohodu o tažení proti napoleonské Francii v roce 1813, což dokladuje pamětní deska.

Morový sloup
Morový sloup se Svatou trojící na vrcholu je jedno z nejkrásnějších děl vynikajícího světoznámého barokního sochaře Matyáše Brauna. Je umístěn v západní části Zámeckého náměstí. Byl postaven z pískovce podle návrhu slavného sochaře v letech 1718 – 1719 kameníkem A. V. Böumelem, jako poděkování za odvrácení morové epidemie v roce 1713 od Teplic.

Náměstí dr. Eduarda Beneše
V první polovině 19. století se na tomto prostoru, ležícím za městskou hradbou, konaly dobytčí trhy. Západní stranu zaujímá budova postavená v novorománském slohu v roce 1860, dnes střední průmyslová škola.

Kolostujovy věžičky
Budova s dvěma ostrými věžemi, které jí daly název. Postavena byla na starších základech pravděpodobně roku 1600 jako zahradní altán. Zástupce renesanční architektury ve městě.

Zahradní a plesový dům
Tento dům byl postaven roku 1732 místním zednickým mistrem Langlerem jako barokní budova, která měla původně konvexní průčelí s kulisovými křídly, později doplněnými přístavbami. Velký sál vyzdobil freskami v roce 1738 dvorní malíř J. F. Müller, rodák z Kadaně. V budově bývala restaurace a taneční sál, kde se pořádaly plesy pro zámecké a lázeňské hosty. V 19. století se Zahradní sál stal střediskem společenského života lázní. Dnes opět slouží veřejnosti k pořádání koncertů, společenských i tanečních akcí.

Budova staré a nové radnice
Stará radnice ze 16. století stávala uprostřed náměstí. Byla stržena v roce 1806 a téhož roku ji nahradila empírová budova. Vpravo k radnici přiléhal dům Zlatý kanón. Na jeho místě v roce 1865 architekt Adolf Siegmund vystavěl budovu spořitelny, v níž byly také kanceláře správy města. Tentýž architekt v roce 1886 spojil spořitelnu s vedlejším domem Zlatý anděl do jednoho neorenesančně pojatého stavebního celku.

Kostel sv. Jana Křtitele
Jednou z významných dominant Zámeckého náměstí je kostel sv. J. Křtitele. Počátky kostela nejsou přesně zjištěny, věž byla vystavena roku 1594. Významná přestavba v barokním stylu proběhla v letech 1700-1703 patrně pod vedením K. Langlera. Potom prošla stavba ještě několika opravami a přestavbami. Zařízení kostela je barokní a rokokové. Pod kostelem se nachází hrobky Vchynských, Aldringenů a Clary – Aldringenů. Kolem kostela býval městský hřbitov, který byl zrušený v roce 1760.

Kostel sv. Alžběty Uherské
Kostel nacházející se v lokalitě Šanov byl postaven podle architekta H. Fernstela, tvůrce Votivního chrámu ve Vídni. Byl vystavěn v novogotickém slohu, který se vyznačuje puristickými snahami o tzv. čistý sloh. Základní kámen byl položen na podzim roku 1862, loď byla dokončena v roce 1877 a věž byla přistavena v roce 1887. Interiér je zařízen rovněž v novogotickém slohu s křížovými žebrovými klenbami. Obraz na hlavním oltáři zpodobňuje svatou Alžbětu Duryňskou a zázrak proměny chlebů v květy, kterou namaloval profesor August Wernde z Vídně.

Kostel Božského srdce Páně (Trnovanský červený kostel)
Kostel se nachází v teplické čtvrti Trnovany na křižovatce ulic Masarykova a U Červeného kostela. Jak už název napovídá, i přes oficiální název "Božského srdce Páně", tepličané nazývají tuto sakrální stavbu Červený kostel. Katolický kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova, postaven v Trnovanech v letech 1908-9 jako pseudogotická trojlodní basilika s transeptem a představenou hranolovou věží. Vnitřní výzdoba byla provedena až r. 1934 malířem A. Böhmem.

Památník židovské Synagogy
Památník byl instalován v roce 1995 na památku holocaustu a v upomínku na synagogu, postavenou v roce 1882 na tomto místě a zničenou místními nacisty 14. 3. 1939. Synagoga byla výstavná impozantní stavba dokonale krásných tvarů a byla jedinečnou ozdobou města.

Seumeho kaple
Správný název je Kaple sv. Kříže, postavena byla v roce 1728 – 1730 na hřbitově Chr. Laglerem v barokním stylu. Z původního hřbitova zůstaly zachovány náhrobky německého básníka J. G. Seumeho a teplického purkmistra a skladatele Wolframa z 1. třetiny 19. století. Hřbitov zde byl v letech 1760 – 1863. Mramorová busta J. G. Seumeho (1763 – 1810), německého básníka období romantismu, revolučně smýšlejícího, který zemřel v době pobytu v Teplicích v roce 1810, pochází z konce 19. století.

Beuronská kaple
Beuronská kaple byla součástí kláštera Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Klášter vznikl v roce 1865, výmalba ve stylu beuronské umělecké školy o dvacet let později. Dnes patří Beuronská kaple Gymnáziu Teplice.
V současné době je naše kaple nejstarší plně dochovanou beuronskou památkou na českém území, přičemž v České republice se nachází více jak 40 památek vymalovaných v tomto uměleckém stylu.

  • Oblast: Teplice
  • Bod zájmu: Sport, Kultura, Příroda
  • Určeno pro: Rodina, Zdatný turista, Senior, Handicapovaný
  • Jak: Autem, Na kole, Pěšky, Na inline bruslích, Bez bariér

Praktické informace:
Veškeré informace lze zjistit na turistickém informačním centru Teplice (Turistické centrum VisitTeplice)

Mapa