cs  | de  | en
Facebook Krušné hory Instagram Krušné hory Youtube Krušné hory

VODNÍ NÁDRŽ PŘÍSEČNICE

Adresa: Obecní úřad Kryštofovy Hamry, Kryštofovy Hamry 64, 431 91 Vejprty
Místo: Kryštofovy Hamry
GPS souřadnice: 50.476287, 13.126037
Oblast: Kryštofovy Hamry

Hráz vodní nádrže je přímá, sypaná, kamenitá se středním zemním těsněním. Délka hráze v koruně je 469,7 m, šířka 10 m a maximální výška hráze nad terénem 47,2 m. Celková zatopená plocha činí 361,96 ha s celkovým objemem 54,690 m3. V nejhlubším místě dosahuje nádrž hloubky až 50 m. Jejím hlavním účelem je akumulace vody jako zdroj pitné vody pro severočeskou hnědouhelnou pánev. Dále pak ke zlepšení průtoku v Přísečnici a ochraně před povodněmi. V poslední řadě slouží také jako zdroj vody pro pohon elektrárny Hradiště a malé vodní elektrárny Přísečnice.

V těsné blízkosti přehrady je hned několik chráněných území: Ptačí oblast Východní Krušné hory a Novodomské Rašeliniště - Kovářská, evropsky významná lokalita Východní Krušnohoří.

  • Oblast: Kryštofovy Hamry
  • Bod zájmu: Sport, Příroda
  • Určeno pro: Rodina, Děti a mládež, Zdatný turista, Senior
  • Jak: Autem, Na kole, Pěšky
  • Web: www.krystofovyhamry.cz
  • Adresa: Obecní úřad Kryštofovy Hamry, Kryštofovy Hamry 64, 431 91 Vejprty

Mapa