cs  | de  | en
Facebook Krušné hory Instagram Krušné hory Youtube Krušné hory

ZÁMECKÁ ZAHRADA V DUCHCOVĚ * PAVILON PRO RAINEROVU FRESKU *SFINGOVÝ RYBNÍK *ZAHRADNÍ DŮM *SLOUP NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ

Místo: Duchcov
GPS souřadnice: 50.605103, 13.741221
Oblast: Duchcov

ZÁMECKÁ ZAHRADA V DUCHCOVĚ

zámecká zahrada

Nejrozsáhlejší zelená plocha města, byla založena Janem Fernandem Schorem v letech 1728-1730 jako francouzská zahrada. Po r. 1816 byla adaptována do podoby anglického parku. Interiér zahrady je zdoben řadou kamenných plastik zhotovených M. B. Braunem, pocházejících z původního inventáře zahrady. Součástí zahrady byl také barokní panský špitál, který byl v r. 1958 zbořen z důvodu zamýšlené těžby uhlí.

 

PAVILON PRO REINEROVU FRESKU V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ DUCHCOV

freska

V roce 1728 uzavřel Jan Josef z Valdštejna smlouvu s V. V. Reinerem o vymalování kupole duchcovského špitálu. Nádherná freska “Nanebevzetí P.Marie“ však zdobila kupoli necelých dvěstě let. Špitál byl bohužel v roce 1958 zbourán v souvislosti s těžební činností, ale freska byla naštěstí dva roky před tím sejmuta. V roce 1967 byla vystavena na světové výstavě v Montrealu. V roce 1973 byla zahájena stavba nového moderního pavilonu dle projektu profesora Jana Sokola, do kterého byla v letech 1980-1982 cenná freska osazena a pavilon byl v roce 1983 pod záštitou UNESCO otevřen veřejnosti.V současnosti je pavilon, spravovaný Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Ústí nad Labem, veřejnosti nepřístupný z technických důvodů, viz: http://www.zamek-duchcov.cz/reinerova-freska/

 

SFINGOVÝ RYBNÍK V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ DUCHCOV

Sfingový ryb
Rybník se nachází v prostorách zámecké zahrady, nedaleko zahradnického domku. Vodní plocha je vroubena vzrostlými vrbami a romantický vzhled dokreslují dvě pískovcové sfingy v pozadí s rybou, chrlící z tlamy vodu. Tyto barokní plastiky sem byly umístěny někdy na konci 19.století.

 

ZAHRADNÍ DŮM V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ

zahradní dům2

Jedná se o solitérní stavbu, situovanou do Zámecké zahrady, která má svůj historický význam. V době největšího rozkvětu zámku v Duchcově, tj. na počátku 19.století, došlo za Františka Adama z Valdštejna k rozsáhlým vnějším úpravám zámku a také zahrady. Byl realizován projekt anglického parku o rozloze 26 ha a založena kilometrová alej, směřující od osy zámku směrem na vrch Stropníku. Jeho zálibou bylo pěstování okrasných a vzácných exotických rostlin. Tyto vzácné rostliny se pěstovaly ve velkých sklenících a oranžeriích, situovaných na severovýchodním okraji zahrady, v blízkosti sfingového rybníka. V tomto místě byla také postavena pozdně empírová stavba tzv. zahradnický domek, která sloužila zahradníkovi k jeho ubytování. Tato jediná se zachovala.

 

SLOUP NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ

sloup_zamecka
Barokní sloup stál původně u silnice do Teplic, později u zadního vchodu na městský hřbitov. Počátkem 80. let byl restaurován a přemístěn do zámecké zahrady. Jedná se o dílo Matyáše Kühnela. Na vrcholu sloupu se nachází sv. Trojice - Bůh Otec s papežskou tiárou přidržuje ukřižovaného Boha Syna a mezi nimi se třepetá rozkřídlená holubice Božího Ducha. Pod tímto sousoším leží postava sv. Františka Xaverského. Dále zde najdeme reliéf P. Marie Krupské (Šejnovské), k níž duchcovští konali v 17. a 18. století pravidelné poutě. Také zde najdeme reliéfní zobrazení převozu zázračného obrazu P. Marie do Duchcova v roce 1618, za asistence chomutovských jezuitů.

 

 

 

 

Mapa